Provoz Světlanky - centra denních služeb přerušen! Pečovatelská služba funguje dál.
26. března 2020 Pro veřejnost

Provoz Světlanky - centra denních služeb přerušen! Pečovatelská služba funguje dál.

Ode dne 18. 3. 2020 je na základě usnesení vlády ČR ze dne 16. 3. 2020 o přijetí krizového opatření přerušen provoz Světlanky - centra denních služeb.

Charitní pečovatelská služba funguje v nezměněném rozsahu dál! Služba se však v době nouzového stavu soustřeďuje pouze na poskytnutí pečovatelských úkonů v nezbytném rozsahu tak, aby byly zajištěny základní životní potřeby klientů.