Roušky pro Svitavy
11. května 2020 Z naší činnosti

Roušky pro Svitavy

Charita Svitavy děkuje všem aktivním občanům a organizacím, kteří se jen tak „nezašili“ doma, ale místo toho spolu s námi ušili velké množství roušek a donesli je do Světlanky, nebo je dodali přímo tam, kde byly potřeba.

Na akci jsme spolupracovali s panem starostou a městem Svitavy. V této nelehké době prokázali, že jim na občanech skutečně záleží a patří jim velký dík. Roušky pomohly zejména ve svitavských sociálních službách, nemocnici, dětském centru, azylovém domě pro rodiče s dětmi, v obchodech, na poště, na městském úřadě, u lékařů. Byly vydávány v lékárnách, ale také seniorům přímo v domácnostech a to nejen ve Svitavách, ale i v okolních obcích. Pokud někdo ještě roušky potřebuje, může si pro ně stále přijít do Světlanky na Jungmannovu 6. Bylo opravdu krásné vidět, jak lidé pohotově a nezištně pomáhají. Kromě nejrůznějších modelů a barev roušek jsme viděli také krásné vzkazy, jako např. „Držte se!“, „Společně to dáme!“ nebo „Úsměv léčí i pod rouškou.“ Díky Nadaci ČEZ jsme pro charitní šití pořídili nové šicí stroje, žehličky a prkna, které nám budou sloužit i v době, kdy už roušky nebudou potřeba. Všem nám přeji, aby to bylo co nejdříve!

Mgr. Vendula Kouřilová

ředitelka
Tel.: 737 183 357 E-mail: c.An_-546hHBZ-enW7c-9f~lWoLhT65j4mnhTj