Výstava výtvarných prací Proměny 9 prodloužena do konce května
4. března 2020 Z naší činnosti

Výstava výtvarných prací Proměny 9 prodloužena do konce května

Výtvarné ateliéry Polňačka, které jsou součástí Světlanky – centra denních služeb, Vám opět pomyslně otevírají své dveře a představují tvůrčí pokroky a díla, která vznikla v uplynulém roce pod vedením Tomáše Krásy. Vzešla z nich již devátá výstava, kterou jsme zahájili 2. 3. 2020 vernisáží. Výstavu si můžete prohlédnout v prvním patře Fabriky. Výstavu jsme z důvodu nouzového stavu, který byl v jejím průběhu vyhlášen, prodloužili do konce května 2020.

Koncept výstavy je více než dříve zaměřený na individualitu tvůrců a jejich jedinečné výtvarné cítění a pojetí témat. Těmi jsou tentokrát krajina, architektura, svět rostlin a zvířat. Díla vznikla nejčastěji technikou kresby a malby. Díky soustavné práci se mezi všemi, kteří ateliéry navštěvují, začaly profilovat svébytné osobnosti, které postupně nachází svůj specifický, rozpoznatelný styl.

Součástí výstavy jsou také obrazy z textilní dílny, které vznikaly pod vedením Ivy Hubičkové. Právě propojení tvorby výtvarného a textilního ateliéru bylo pro některé autory klíčové. Novinkou letošního ročníku je vystavení plastik.

Vystavená díla je možné po ukončení výstavy zakoupit, výtěžek podpoří naše ateliéry.

Děkujeme radnímu Pardubického kraje, panu Pavlu Šotolovi, za návštěvu a podporu výstavy, Fabrice Svitavy za prostory, SKS Svitavy za pomoc s instalací, ZUŠ Svitavy za krásné hudební vystoupení a zejména děkujeme všem autorům za jejich neopakovatelná originální díla.

Více o výstavě a jednotlivých autorech si můžete přečíst a prohlédnout zde.

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.