Kontejnery na oblečení

Charita Svitavy od roku 2014 spolupracuje s firmou Dimatex, která se zabývá recyklací textilu. Firma Dimatex Charitě Svitavy na její žádost poskytuje vybrané oblečení pro potřeby jejích klientů nebo pro lidi postižené mimořádnými událostmi, jako jsou povodně apod.

Vedle této hmotné pomoci poskytuje firma Dimatex Charitě Svitavy finanční dar podle množství sesbíraného materiálu.

Tyto prostředky směřují na financování Střediska humanitární pomoci, jehož cílem je pomáhat lidem, kteří se dostali do tíživé situace nejen ve světě, ale i v České republice. V posledních letech Středisko humanitární pomoci organizovalo materiální sbírky pro lidi postižené povodněmi v České republice, pro lidi postižené válkou na Ukrajině, informovalo o možnostech pomoci v Sýrii, na Filipínách i na Balkáně. Pravidelně se zapojuje do projektu Vánoční balíček na Ukrajinu pro děti v dětských domovech a do Adopce na dálku na Haiti. Středisko také zajišťuje bezplatný pronájem vysoušečů do domácností (i na obecní úřady) postiženým mimořádnými událostmi.

Umístění kontejnerů

Javorník

mezi obchodem COOP a obecním úřadem

Kamenná Horka

u obecního úřadu

Koclířov

u autobusové zastávky Koclířov, škola (naproti restauraci Fatima)

Opatov

u autobusové zastávky Opatov, rozc. Helvíkov 3.0 (naproti obchodu paní Kučerové)

Opatovec

u autobusové zastávky Opatovec, host. (vedle hřiště a naproti obchodu COOP)

Radiměř

u autobusové zastávky Radiměř, lihovar

Svitavy

u brány do hřbitova z ulice 5. května

Vendolí

u obchodu COOP nedaleko školy

Mapky umístění

Kontakt

Bc. Dagmar Pauková
Polní 354/2, 568 02 Svitavy
mobil: 733 676 725