Pastorace

Charita Svitavy je církevní právnickou osobou. Charita prostřednictvím své činnosti naplňuje jedno ze základních poslání Církve římskokatolické, a tím je služba milosrdné lásky k bližním bez ohledu na jejich věk, rasu, národnost, občanství, náboženství nebo politickou příslušnost.

Důležitým aspektem služeb Charity Svitavy je vedle samozřejmého důrazu na profesionalitu poskytovaných služeb také ohled na duchovní rozměr člověka. Proto v Charitě Svitavy působí pastorační pracovník, který je zaměstnancem Arcibiskupství olomouckého a patří do týmu charitních pracovníků.

Pastorační asistentka

  • Je k dispozici klientům, pracovníkům i dobrovolníkům. Pomáhá naplnit, pěstovat a podporovat duchovní rozměr prostřednictvím individuálních rozhovorů, ale také individuálních a skupinových aktivit.
  • Nabízí pomoc při individuálním duchovním rozvoji, při hledání odpovědí v otázkách víry. Snaží se být nablízku prostřednictvím rozhovoru, modlitby, povzbuzení, četby nebo doprovázení. V případě zájmu zprostředkuje služby duchovního.
  • Informuje a zprostředkovává účast na duchovních cvičeních, obnovách a poutích pro pracovníky a dobrovolníky Charity.
  • Organizuje charitní poutní výlety.
  • Koordinuje Tříkrálovou sbírku a Postní almužnu.
  • Spolupracuje s faráři všech křesťanských církví v oblasti působnosti Charity Svitavy.
  • Své služby a podporu pouze nabízí. Může být průvodcem a podporou, ale nemusí. Vždy respektuje svobodnou vůli a volbu klienta, pracovníka či dobrovolníka.

Kontakt

Miriam Holubcová, DiS.
Hřbitovní 2257/1, 568 02 Svitavy
mobil: 730 594 542