Potravinová pomoc

Spolupracujeme s Potravinovou bankou Pardubice, z. s.

Kontaktujte nás v případě, že potřebujete potravinovou pomoc, nebo víte o lidech, kteří jsou v nouzi. Potraviny z potravinové banky pomáhají především opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením. 

Potravinové banky logo

Kontakt

Bc. Dagmar Pauková
Polní 354/2, 568 02 Svitavy
mobil: 733 676 725