Potravinová pomoc

Spolupracujeme s Potravinovou bankou Pardubice, z. s.

Kontaktujte nás v případě, že potřebujete potravinovou pomoc, nebo víte o lidech, kteří jsou v nouzi. Potraviny z potravinové banky pomáhají především opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením. 

trvanlivé potraviny Archivy - mistoprodeje.cz

Kontakt

Denisa Košínová, DiS.
Polní 354/2, 568 02 Svitavy
e-mail: denisa.kosinova@svitavy.charita.cz
mobil: 733 676 725