Den vzdělávání s Charitou Svitavy!

1

     Nabízíme Vám den

     plný zajímavých seminářů a workshopů zdarma. 

Každý si může podle svých preferencí sám vybrat a rezervovat dopolední a odpolední kurz.Kurzy jsou vedeny profesionálními lektory, ale i pracovníky Charity Svitavy, kteří během dvou let prošli v rámci projektu Posílená Charita: Vyfič ze zajetých kolejí! řadou výcviků, školení, metodickým vedením a pracovali s předními odborníky z různých oblastí.

Nabízíme prostor pro dotazy a sdílení zkušeností, předání know - how a chceme Vás inspirovat k rozvoji! Účastníci dostanou potvrzení o absolvovaném neakreditovaném 8 hodinovém vzdělávání.

 

Přehled kurzů a lektorů najdete zde:

https://svitavy.charita.cz/galerie/lektori/

Kurzy jsou zdarma, je nutné si rezervovat místo.

Závazná přihláška probíhá formou online dotazníku zde:

https://www.survio.com/survey/d/K7S7I9O6R7T7D4Y1H

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodář-ském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

2