DoŽÍT mezi svými

Víte, že 80 % lidí si přeje umírat doma, mezi svými blízkými? Ale 70 % tu možnost nemá a poslední dny života tráví v nemocnici. Ve Svitavách a okolí dosud není služba, která by poskytla péči umírajícím a jejich rodinám. Rozhodli jsme se to změnit. Proto chceme spustit službu paliativní péče. Máme odhodlání i odbornost. Ale chybí nám část počátečního financování

Pro to, abychom mohli letos tuto službu spustit, potřebujeme 3,5 milionu. Naštěstí v tom nejsme sami a už nyní se nám podařilo zajistit asi 1.650.000,-, za což patří velké díky městům, obcím a všem, kteří se zapojili do poslední Tříkrálové sbírky.

Téměř 1,5 milionu vloží partneři z řad firemních dárců, kterým není svět okolo lhostejný.

Věříme, že zbývajících 400 tisíc dáme dohromady společně s vámi.

Proč 3,5 milionu? Potřebujeme automobily, abychom obsloužili Svitavy a 17 dalších obcí. Dále nejrůznější zdravotnické vybavení sester, polohovací postele pro pacienty a celou řadu dalších pomůcek. Nezdá se to, ale abychom poskytli veškerou potřebnou péči, musíme mít kromě odhodlání a odbornosti i materiální zázemí.

Pojďte do toho s námi a společně dejme nemocným šanci DOŽÍT MEZI SVÝMI.

Přispět přes platební bránu na Darujme.cz

Na transparentním účtu se nezobrazí Vaše jméno, ale Váš dar najdete pod položkou Darujme.cz

 

Přispět přímo na účet

238597257/0600

Na trasparentním účtu se zobrazí Vaše jméno.

DoŽít mezi svými QRkód

Pohyb prostředků na transparentním účtu můžete sledovat zde.

 

Kdo Vám vystaví potvrzení o daru, s kým se domluvíte na podrobnostech, propagaci?

Mgr. Vendula Kouřilová, ředitelka
telefon: 737 183 357
e-mail: vendula.kourilova@svitavy.charita.cz

 

 

Charita Svitavy-karticka DMS-692x980px (5-2021) 2 Charita Svitavy-karticka DMS-692x980px (5-2021) 1

V souladu se zákonem č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách použijeme maximálně 5 % výtěžku na organizační a technické zajištění sbírky, např. bankovní poplatky, propagaci, tiskoviny apod.