DoŽÍT mezi svými podpořili

Vznik domácí ošetřovatelské a paliativní péče na Svitavsku významnou měrou podpořilo město Svitavy a starosta David Šimek, když se rozhodl spolu s Charitou pracovat na získání potřebných administrativních náležitostí a zároveň se zapojil do oslovování dárců. Město Svitavy podpořilo projekt částkou 500 000 Kč.

Logo Svitavy nové 2020

Děkujeme také starostům a okolním obcím za jejich finanční i další dlouhodobou podporu a spolupráci.

Opatovec

Poděkování patří Svitavské nemocnici za nabídku spolupráce a zaškolení zdravotních sester. Děkujeme také za  možnost natáčet videospot na podporu domácí péče, za ochotu a vlídné přijetí v prostorách nemocnice.

logo svitavské nemocnice

Děkujeme Nadaci Josefa Plívy za spolupráci, vstřícnost a bezplatné poskytnutí prostor pro natáčení videospotu.