Středisko Damián

Kontakt

Blanka Homolová
Hřbitovní 2257/1, 568 02 Svitavy
e-mail: damian@svitavy.charita.cz
mobil: 733 676 725
 
 
Středisko Damián sdružuje dobrovolníky, kteří se věnují pletní obvazů pro lidi postižené malomocenstvím v Africe a v Indii. Distribuuje mezi ně materiál potřebný k pletení a hotové obvazy odesílá na místo pomoci.
Přidejte se k nám a pleťte s námi. Budete vítáni!

IMG_20180206_082146

Středisko Damián dostalo své jméno po Svatém Damiánovi de Veuster. Sv. Damián de Veuster (1840–1889) byl belgický kněz, který se dobrovolně vydal sloužit malomocným na havajském ostrově Molokai. Na malomocenství tehdy neexistoval lék, nemocní byli na ostrov vyhošťováni, aby se zamezilo šíření nemoci. Kdo byl na ostrov vyhoštěn, věděl, že tady už zemře. Poměry tu panovaly otřesné: Mnozí nemocní vedli nevázaný život podle hesla: „Jezme, pijme, hodujme, vždyť zítra zemřeme.“ Panovalo tu právo silnějšího.

Sv. Damián na ostrově zavedl snesitelné podmínky. Žil na ostrově Molokai šestnáct let, než se sám nakazil a nemoci podlehl. Postupně získal spolupracovníky, vybudoval tam kostel, vodovod, dřevěné domky, nemocnici, dva sirotčince. Snažil se obyvatele smysluplně zaměstnat, založil pro ně i pěvecký sbor a kapelu. Mnohé přivedl ke křesťanské víře, protože nekázal jen slovy, ale hlavně celým svým životem.

Roku 1995 byl Damián de Veuster Janem Pavlem II. prohlášen za blahoslaveného a Benedikt XVI. jej roku 2009 svatořečil. Sv. Damián je patronem lidí stižených malomocenstvím a nemocí AIDS. Jeho socha stojí před vládní budovou v Honolulu - hlavním městě Havajských ostrovů, ale i v budově Kongresu USA ve Washingtonu.  (Zdroj: www.pastorace.cz)

Malomocenství

Malomocenství, nebo také lepra, je infekční onemocnění, kterou v těchto oblastech trpí lidé, žijící ve špatných hygienických podmínkách, s nedostatkem pitné vody, strádají podvýživou a špatným fungováním imunitního systému. Bakterie způsobující lepru má sklon napadat periferní nervy, kůži a sliznici. Může také ničit imunitní systém a způsobit znetvořeniny na končetinách a obličeji. Po vyléčení antibiotiky musí být zhojené rány chráněny obvazy.

Obvazy

Kupované a strojově pletené obvazy nejsou pružné, obsahují syntetické příměsi a dráždí kůži. Ručně pletené obvazy jsou z čisté bavlny, která se dá vyvařovat a používat opakovaně. Spotřeba obvazů je velká. Pro vyléčené mají pletené obvazy nevyčíslitelnou hodnotu také v tom, že na své bolesti nejsou sami a vědí, že někdo na opačném konci světa na ně myslí.

Provoz

v pracovních dnech po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě