Kontakty

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 731 003 394
Polní 354/2, Svitavy, 568 02
Vedoucí služby: Zuzana Soukupová - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Charitní pečovatelská služba je poskytována v domácnostech na území města Svitav a v okolních obcích v domácnostech nebo ve středisku hygieny osobám, které mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc jiné osoby.

Provoz terénní služby

denně (tj. včetně víkendů a svátků)  od 6.00 do 22.00 hod.

Provoz ambulantní služby

v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod.

Více informací o službě


Články

Fotogalerie

Organizace

Seznam lidí

Zuzana Soukupová - vedoucí zařízení
Bc. David Šmída - sociální pracovník
Miriam Holubcová, DiS. - pastorační asistent