Domácí ošetřovatelská a paliativní péče

Kontakt

Mgr. Vendula Kouřilová
Polní 354/2, 568 02 Svitavy
mobil: 737 183 357
e-mail: vendula.kourilova@svitavy.charita.cz

 

Domácí ošetřovatelskou a paliativní péči začneme poskytovat od října 2021.

Co je to domácí ošetřovatelská a paliativní péče a komu slouží?

Domácí ošetřovatelská a paliativní péče je odborná zdravotní služba poskytovaná pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí, v místě trvalého nebo i přechodného bydliště. Tato služba je určena pro ty pacienty, kteří potřebují zdravotní péči, sami nejsou schopni si ji zajistit nebo nejsou natolik pohybliví, aby docházeli na ošetření k praktickému či jinému odbornému lékaři, ale přitom jejich zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici.

Paliativní péče se týká tišení bolesti a mírnění tělesného a duševního utrpení pacienta. Je určena nevyléčitelně nemocným, kteří chtějí žít a dožít doma, u nichž byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení. Při obvyklém průběhu nemoci lze očekávat, že mají před sebou život v řádu týdnů či měsíců. Zhruba 80 % lidí si přeje umřít doma, naproti tomu ale 70 % lidí v této zemi umírá v nemocnicích. Lidé se na umírání nejvíce obávají ztráty důstojnosti, bolesti, odloučení od blízkých a osamocení. A právě toto jsou oblasti, na které se domácí paliativní péče zaměřuje.

Jak to funguje a kam se obrátit?

Ošetřovatelskou zdravotní péči indikuje praktický lékař pacienta nebo ošetřující lékař při propuštění z nemocnice. Na základě této indikace je zdravotní péče hrazená zdravotní pojišťovnou. Dle zdravotního stavu pacienta může sestra provést 3 ošetřovací návštěvy u pacienta za den (do rozsahu maximálně 3 hodin). Při paliativní péči může být díky tzv. signálnímu kódu ošetřovacích návštěv sester u pacienta více a nejsou časově omezené, směrodatná je aktuální potřeba člověka.

Domácí péče bude pacientům dostupná během 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, včetně sobot, nedělí a svátků.

Ačkoliv péči předepisují praktičtí a ošetřující lékaři, u kterých pacienti mohou předepsání služby požadovat, ke spolupráci jsme přizvali také lékaře, s nimiž bude možné v případě akutní potřeby konzultovat pacientův aktuální stav.

Ošetřovatelskou péči o pacienty zajistí registrované všeobecné sestry a sestra se specializací ARIP. Všechny mají osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a budou se průběžně odborně vzdělávat.

Návazné služby

Na domácí ošetřovatelskou a paliativní péči bude navazovat půjčovna kompenzačních a zdravotních pomůcek, základní sociální poradenství a služba duchovního doprovázení. Ošetřovatelskou a paliativní péči je možné zkombinovat s Charitní pečovatelskou službou.

84 % lidí si myslí, že o umírajícího se nejlépe postará jeho rodina v domácím prostředí za pomoci profesionálů, avšak za největší překážku považují strach z vlastního selhání, z fyzicky i psychicky náročné situace. A právě v tom chceme být nablízku. Zajistit takovou míru péče, aby to pacienti i jejich rodiny společně s námi zvládli.