Výtěžek a využití sbírky

2022 - výtěžek 31. 567 Kč

2021 - výtěžek 26. 438 Kč

2020 - výtěžek 13 950 Kč

2019 - výtěžek 21 808 Kč - zakoupeny dva nové vysoušeče, podpora rodin s dětmi v nouzi

2018 - výtěžek 18 672 Kč

2017 - výtěžek 15 008 Kč

2016 - výtěžek 16 253 Kč - podpořena činnost Střediska humanitární pomoc

2015 - výtěžek 22 170 Kč - zaslán na pomoc Nepálu po ničivém zemětřesení

2014 - výtěžek 20 930 Kč - použit na úhradu studia dvou chlapců na Ukrajině

2013 - výtěžek 15 471 Kč - využit na pomoc lidem bez domova, rodinám v sociální nouzi a na pomoc křesťanům v Pákistánu.

2012 - výtěžek 16 343 Kč - podpořena humanitární činnost Charity Svitavy pro osoby bez domova

2011 - výtěžek 14 414 Kč - zaslán na pomoc Japonsku po zemětření a tsunami

2010 - výtěžek 18 825 Kč - uhrazeno vysokoškolské studium pedagogiky Svitlaně Vydra na Ukrajině, která žije v rodině ohrožené sociálním vyloučením

2009 - výtěžek 17 666 Kč - byly zakoupeny vysoušeče, které pomáhají lidem postiženým přívalovými dešti a povodněmi

Všem dárcům srdečně děkujeme!

FARNOST 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Březová n. Svit. 3 400 4 382 3 999 3 626 4 839 4 677 3 836 3 455 1 902 5 945 3798 1 447
Horní Hynčina 470 0 476 317 544 1 058 0 521 404 426 330 0
Hradec n. Svit. 3 110 2 376 2 107 2 136 2 100 5 906 6 000 3 916 3 196 3 117 5423 1 765
Radiměř 1 730 1 578 1 046 922 634 2 486 1 695 832 1 174 1 923 2501 1 332
Svitavy 8 156 10 099 6 537 9 005 7 354 6 573 10 112 6 483 7 785 6 899 7780 9 406
Vendolí 800 390 249 337 0 230 527 1 046 547 362 609 0
Sklené                     1367 0
Celkem 17 666 18 825 14 414 16 343 15 471 20 930 22 170 16 253 15 008 18 672 21 808 13 950