11. února 2021 Tiskové zprávy

Děkujeme za Tříkrálovou sbírku!

Milí spoluobčané, přinášíme výsledky Tříkrálové sbírky Charity Svitavy v roce 2021.

Ve Svitavách: 125 586 Kč

V online kasičce: 80 817 Kč

V obcích spadajících do působnosti Charity Svitavy: 134 376 Kč

Celkem: 340 779 Kč

Do ONLINE kasičky je možné přispět až do 30. 4. 2021.

Jsme moc vděční, že navzdory všem překážkám se nám společně podařilo získat uvedenou částku.  Za vaše dary, pomoc i dlouhodobou spolupráci upřímně děkujeme! Výtěžek ze sbírky bude využit na nákup technického vybavení nově vznikající služby domácí ošetřovatelské a paliativní péče a na přímou pomoc lidem v nouzi na Svitavsku.