11. února 2021 Tiskové zprávy

Tříkrálová sbírka 2021

Letošní Tříkrálová sbírka a celý její průběh byl ovlivněn přijatými opatřeními v souvislosti s epidemií Covid-19. Sbírka nemohla proběhnout tradičně dům od domu, ale z důvodu bezpečnosti všech zúčastněných byla přesunuta do online prostředí.

Přesto jsme díky přátelům Charity a ochotným majitelům nejrůznějších provozoven našli ještě další cestu a kasičky rozmístili na několik míst ve městě. Zde pak byly k dispozici do 24. 1. 2021, aby do nich mohli lidé vhodit svůj příspěvek.

I po tomto datu je však možné stále do sbírky přispět. Až do 30. 4. 2021 je možné využít ONLINE kasičku a poslat platbu na účet sbírky pod variabilním symbolem přiděleným Charitě Svitavy. Návod, jak použít ONLINE kasičku, najdete na ZDE.

Jak Charita Svitavy využije výtěžek letošní sbírky? Usilujeme o vznik domácí ošetřovatelské a paliativní péče, která přinese občanům Svitavska pomoc v péči o nemocné a umírající. Výtěžek sbírky použijeme především na technické vybavení této služby, kterou chceme otevřít v průběhu roku 2021. Prosíme vás proto touto cestou znovu o vaši podporu.

Pokud by vám udělala radost posvěcená křída, případně samolepka K+M+B nade dveře, přinášející požehnání vašim domovům, zastavte se na Polní 2 ve Svitavách, rádi vám ji předáme.

Děkujeme všem, kdo jste Tříkrálovou sbírku jakkoli podpořili, jak příspěvkem, tak pomocí. Moc si toho vážíme! Přejeme vám všem, milí spoluobčané, do nového roku jen to nejlepší, pevné zdraví a Boží požehnání.