Článek a poděkování

Od března do konce roku 2022 poskytla Charita Svitavy pomoc více než 200 rodinám prchajícím před válečným konfliktem na Ukrajině. V drtivé většině případů se opravdu jednalo o ženy s dětmi.

V prvních dvou měsících, kdy byl nápor příchozích rodin nejmasivnější, zařizovala vše naše paní ředitelka a to za cenu ztráty osobního volna a redukce svých pracovních povinností. Kromě nezištné pomoci mnoha dobrovolníků ji od dubna začala vypomáhat také Mária z Ukrajiny, která se během necelých dvou měsíců naučila češtině do takové míry, že byla schopná překládat a především s rodinami komunikovat. Teprve v květnu se probudilo naše Ministerstvo a poskytlo dotaci na pracovní pozice pro pomoc ukrajinským rodinám. Od té doby máme s Márií v Charitě částečné úvazky do konce roku 2022.

Během celého období jsme rodinám zprostředkovávali bydlení, zaměstnání, doprovázeli jsme je na úřady, poskytovali základní materiální vybavení, potraviny. Financovali jsme psychologickou podporu traumatizovaným dětem nebo letní dramatický tábor pro děti. S Městem probíhala spolupráce při umisťování dětí do škol a školek atp.

Chtěl bych zde proto poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na pomoci ukrajinským uprchlíkům. Ať už to byli dárci, farní dobrovolníci v humanitárním skladu, pracovnice ÚP nebo Města Svitavy, zaměstnanci škol, poskytovatelé ubytování a všichni další, kteří byli ochotni opustit svou komfortní zónu, za účelem pomoci lidem utíkajícím před válkou.

Znovu jsem si během těch několika měsíců uvědomil, že svět není černobílý, jak se nám dnes mnozí snaží podsouvat. Kromě většiny vděčných rodin jsme narazili na pár lidi, kteří se snažili nabízenou pomoc zneužívat (zde jsme spolupráci pochopitelně ukončili), ale stejně tak jsme potkali i české „poskytovatele pomoci“, kteří se bezohledně orientovali jen a pouze na vlastní zbohatnutí a nic jiného je nezajímalo. Všichni jsme jen lidi a každý z nás se jednou bude muset ohlédnout za svým životem. Přál bych nám všem, aby to byl pěkný pohled.

Krásné a Duchaplné Vánoce.

Jan Kučera