Vyúčtování veřejné sbírky Dožít mezi svými

Srdečně děkujeme všem dárcům, kteří v rámci kampaně DoŽÍT mezi svými podpořili vznik Domácí zdravotní ošetřovatelské a paliativní péče. Za tímto účelem byl v rámci veřejné sbírky zřízen transparentní účet, na který dárci přispívali. K 1. říjnu to byl rok, co Domácí zdravotní péče funguje a pracuje. Máme už spoustu spokojených pacientů.

Bez vás, milí dárci, bychom to nezvládli! Děkujeme.

Na vyúčtování sbírky se můžete podívat v přiložených dokumentech.  

Nákladové účty veřejné sbírky - čerpání čistého výtěžku DZP, - po schválení KÚ PK.pdf

Nákladové účty veřejné sbírky - čerpání čistého výtěžku DZP, soupis drobného majetku - konečné po schválení KÚ PK - bez uvedení dodavatele.pdf

Protokol o kontrole a schválení vyúčtování veřejné sbírky.pdf

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V rámci kampaně "Dožít mezi svými" jsme obdrželi dotace:

1, dotace Město Sy DZP, částka 500 000 Kč 

2, dotace Obec Hradec nad Svitavou DZP, částka 50 000 Kč. 

Protože se jedná o dotaci, nikoliv dar. Vyúčtování těchto dotací tedy proběhlo zvlášt, i když došlo k podpoře v rámci kampaně DoŽÍT mezi svými.