Kontakty

Zuzana Soukupová

vedoucí Charitní pečovatelské služby

Stanislava  Bočková

vrchní sestra Domácí zdravotní péče

Mgr. Eva Šolcová

Tel.: 731 646 945
vedoucí Světlanky - centra denních služeb

Bc. Milan  Ondráček

Tel.: 736 267 381
vedoucí Půjčovny kompenzačních pomůcek

Mgr. Zdenka Juklová

sociální pracovnice Světlanky - centra denních služeb, metodička sociální práce

Alena Šmeralová, DiS.

sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby

Bc. Dagmar Pauková, DiS.

sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby

Miriam Holubcová, DiS.

pastorační asistentka, koordinátorka Tříkrálové sbírky