Kontakty

Bc. Dagmar Pauková

asistentka ředitelky, vedoucí Střediska humanitární pomoci

Zuzana Soukupová

vedoucí Charitní pečovatelské služby

Miriam Holubcová, DiS.

Tel.: 736 267 381
vedoucí Půjčovny kompenzačních pomůcek

Mgr. Eva Šolcová

Tel.: 731 646 945
vedoucí Světlanky - centra denních služeb

Bc. David Šmída

Tel.: 733 741 042
sociální pracovník