Kontakty

Bc. Dagmar Pauková

asistentka ředitelky, vedoucí Střediska humanitární pomoci

Zuzana Soukupová

vedoucí Charitní pečovatelské služby

Mgr. Eva Šolcová

Tel.: 731 646 945
vedoucí Světlanky - centra denních služeb

Mgr. Zdenka Juklová

sociální pracovnice Světlanky - centra denních služeb, metodička sociální práce

Bc. David Šmída

Tel.: 733 741 042
sociální pracovník Charitní pečovatelské služby

Alena Šmeralová, DiS.

sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby

Bc. David Šmída

Tel.: 736 267 381
vedoucí Půjčovny kompenzačních pomůcek

Miriam Holubcová, DiS.

pastorační asistentka, koordinátorka Tříkrálové sbírky