Tříkrálová sbírka

aaa

Do Tříkrálové sbírky 2022 můžete Charitě Svitavy přispět takto:

1. ONLINE KOLEDA

Online koleda vám chce zprostředkovat zážitek z koledování ve virtuálním prostoru. Věříme, že online koledníci vás potěší stejně, jako by stáli u vašeho prahu. Přijměte požehnání, vložte do ONLINE KASIČKY příspěvek na pomoc lidem v nouzi a zadejte SVITAVY.

Klikněte zde:

 

2. QR KÓD

Charitě Svitavy lze v Tříkrálové sbírce přispět také prostřednictvím QR kódu. QR kód načtěte přímo zde Vaším chytrým telefonem. Platba je pro Charitu Svitavy, variabilní symbol je 777970064.

https://api.paylibo.com/paylibo/generator/czech/image?compress=false&size=440&accountNumber=66008822&bankCode=0800&currency=CZK&vs=777970064

 

 

Letos jsou pro konání sbírky připraveny tři varianty.

1. Sbírka bude probíhat podle standardních pravidel. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci různého věku, převlečení za mytické krále. Vedoucí skupinky musí být starší 15 let a je vybaven průkazem koledníka. Za současné situace je možné, že k vám přijde jen jeden král. Kasiček je pro Svitavy připraveno 70.

2. V online podobě do tzv. online kasičky, kterou najdete na www.trikralovasbirka.cz nebo zasláním na bankovní účet TKS variabilní symbol 777970064 k účtu č. 66008822/0800 a také formou DMS ve tvaru DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60, DMS KOLEDA 90 na číslo: 87 777. Nezastihnou vás koledníci? Můžete přispět i po telefonické domluvě na tel. čísle 730 594 542 v sídle Charita Svitavy, Hřbitovní 2257/1.

3.  Statické kasičky na různých místech zejména v obchodech ve Svitavách.

 Do 30. 4. 2022 je možné využít ONLINE kasičku a poslat platbu na účet sbírky pod variabilním symbolem přiděleným Charitě Svitavy. Dar je možné poslat také prostřednictvím QR kódu.

0001

Jak Charita Svitavy využije výtěžek sbírky?

Z letošní sbírky chce Charita opět použít prostředky na přímou sociální pomoc lidem našeho regionu. Naším záměrem je také pořídit nové invalidní vozíky s přídatným pohonem pro Světlanku a Charitní pečovatelskou službu. „Zejména při doprovodu klientů k lékaři je vozík s vyšší opěrkou hlavy a s elektropohonem důležitý. Vyšší vozík zajistí klientům větší bezpečnost při převozu autem a pohon uleví zádům pečovatelek,“ říká vedoucí Charitní pečovatelské služby Zuzana Soukupová. Doprovody klientů k lékařům jsou velmi žádané. Z prostředků sbírky budou zakoupeny také další pomůcky ulehčující péči o klienty na lůžku. Část prostředků využijeme pro novou službu Domácí zdravotní péče ošetřovatelské a paliativní. Díky tomu bude moci zůstat širší okruh klientů a pacientů ve svém domácím prostředí.

 

Za Vaše dary a jakoukoli pomoc a podporu při organizaci sbírky upřímně děkujeme!

Ať ti každý den přinese zářivé a šťastné hodiny,
které při tobě zůstanou po celý rok.

...z irských požehnání

Kontakt na koordinátorku:

Miriam Holubcová, DiS.
Hřbitovní 2257/1, 568 02 Svitavy
mobil: 730 594 542

OBECNÉ INFORMACE O SBÍRCE

 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2022

OrganizaceKasičky
zapečetěné/rozpečetěné
KasičkyBezhotovostní dary
CHARITA SVITAVY
171/171610 979 Kč5 300 Kč
Březová nad Svitavou1024 967 Kč500 Kč
Brněnec1138 800 Kč0 Kč
Dětřichov23 320 Kč0 Kč
Hradec nad Svitavou1045 302 Kč0 Kč
Javorník314 717 Kč0 Kč
Kamenná Horka25 990 Kč0 Kč
Koclířov1235 108 Kč0 Kč
Kukle23 230 Kč0 Kč
Opatov1136 096 Kč0 Kč
Opatovec527 751 Kč0 Kč
Pohledy312 225 Kč0 Kč
Radiměř538 789 Kč400 Kč
Rudná35 007 Kč0 Kč
Sklené25 346 Kč0 Kč
Svitavy80302 837 Kč3 150 Kč
Vendolí95 684 Kč1 250 Kč
Želivsko - Horákova Lhota15 810 Kč0 Kč
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) 610 979 Kč 
Online koleda celkem 8 500 Kč 
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM 5 300 Kč 
Celkem 624 779 Kč 
Rozpečetěno 171 z 171 úředně zapečetěných pokladniček.