Sbírky

Stanovy Charity Svitavy, ze dne 15. 10. 2018,  čl. IV:

„Mezi hlavní činnosti Charity patří charitativní (dobročinné) činnosti, tj. činnosti podpůrné a pomocné, například pořádání veřejných sbírek a dobročinných akcí, shromažďování finančních i jiných prostředků za účelem pomoci potřebným v České republice i v zahraničí a k propagaci a osvětě Charity a jejího díla.“

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, § 1:

"Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí Sbírku je oprávněna konat za podmínek stanovených tímto zákonem pouze právnická osoba."15. 10. 2018

Tříkrálová sbírka

Postní almužna

Dary během roku

Vyúčtování veřejné sbírky Dožít mezi svými