Podporují nás

Jménem celého pracovního kolektivu Charity Svitavy a jménem jejích klientů upřímně děkujeme všem příznivcům a dárcům, kteří nám jakýmkoli způsobem pomohli a podpořili nás.

sponzori_2022