Pomoc při mimořádných událostech

Charita Svitavy nabízí pro případ mimořádných událostí tuto pomoc:

  • základní poradenství a sociální šetření (zjišťování potřeb, orientace v situaci, kontaktní informace)
  • materiální pomoc (čisticí prostředky, oblečení, deky, matrace, vysoušecí technika)
  • první psychologická pomoc
  • duchovní pomoc
  • finanční pomoc
  • zprostředkování návazných služeb a odborné pomoci

Kontakt

Bc. Dagmar Pauková
Polní 354/2, 568 02 Svitavy
e-mail: dagmar.paukova@svitavy.charita.cz
mobil: 733 676 725