Na začátku ledna proběhl ve Svitavách a v okolních obcích, které spadají do působnosti Charity Svitavy, 21. ročník celostátní Tříkrálové sbírky, kdy jako už tradičně „králové z východu“ chodili v kostýmech dům od domu.

Mnoho skupinek chodí každoročně ve stejném složení a často navštěvují ty stejné ulice a domy. Proto je tříkrálová koleda zejména příležitostí k setkávání. Koledníci už vědí, která paní jim v kterém domě přijde otevřít a jakou sladkost od ní dostanou. Mnoho lidí se těší, až ty svoje koledníky po roce opět uvítají.

Účelem sbírky je sice vybrat peníze „na charitu“, ale je to spíše až ten druhý smysl. Tím prvním je přinést přání Božího požehnání, zažít pocit lidské vzájemnosti a solidarity a shromáždit ve stejném čase na jedno místo velké množství lidí, kteří nezištně darují druhým něco ze sebe.

Ve Svitavách bylo letos zapečetěno 60 kasiček, dohromady v celém území konání sbírky pak 142 kasiček. Skupinky koledníků jsou složené z vedoucího, který musí být starší 15 let, a dále ze dvou, případně třech dětí, případně dospělých. Letos bylo koledníků opět dostatek, aby prochodili obce křížem krážem. Ale samozřejmě čím více je koledníků, tím příjemnější je potom koledování. Proto stále hledáme nové nadšence, kteří by nám se sbírkou pomohli. Letos se k nám opět přidali skauti ze Svitav a také skauti z Brněnce. Jsme jim vděční, že vedle mnoha svých bohulibých aktivit si udělají čas i na „tříkrálovku“. Děkujeme! A děkujeme každému jednomu z Vás, milí koledníci, že jste často navzdory nepohodlí a nevlídnému počasí obětovali svůj volný čas a pomohli vybrat nádhernou částku.

Letos se ve Svitavách vybralo rekordních 310 246 Kč. Dohromady se na celém území konání sbírky vykoledovalo 592 368 Kč. Koledovalo se ve Svitavách a v šestnácti okolních obcích (Brněnec, Březová n. S., Dětřichov, Hradec n. S., Javorník, Kamenná Horka, Koclířov, Kukle, Opatov, Opatovec, Pohledy, Radiměř, Rudná, Sklené, Vendolí a Želivsko).

Svitavská Charita využije 58 % vybraných peněz, a to na zakoupení mobilního schodolezu a dalších pomůcek pro mobilitu klientů pečovatelské služby, a dále na přímou pomoc rodinám s dětmi a občanům v nouzi ze Svitavska.

Podle pravidel sbírky je zbytek výtěžku určen na velké diecézní a celostátní projekty, na rozvojové projekty v zahraničí a na zákonnou režii sbírky.

Všichni koledníci se mohou 2. února zúčastnit v kině Vesmír promítání filmu Dolittle jako poděkování za jejich pomoc. Za to patří velké díky SKS Svitavy! Děkujeme také firmě Astur & Qanto s.r.o., že poskytla nápoje pro koledníky.

Propásli jste návštěvu tří králů? Nepotkali jste koledníky v ulicích? Přejete si přesto přispět na pomoc potřebným? Vyberte si některý z dalších možných způsobů, jak můžete i nyní přispět.

Jsme velmi vděční za to, jak úspěšně, s radostí a ve zdraví opět Tříkrálová sbírka proběhla. Srdečně děkujeme Vám všem, milí spoluobčané, kteří jste jakoukoli částkou Tříkrálovou sbírku podpořili. Bez Vás by sbírka nemohla nikomu pomoci.