Den vzdělávání s Charitou Svitavy
3. června 2022 Tiskové zprávy

Den vzdělávání s Charitou Svitavy

Den vzdělávání s Charitou Svitavy #s odvahou

Den vzdělávání s Charitouse stal skvělým zakončením a vyvrcholením aktivní části projektu Posílená Charita - Vyfič ze zajetých kolejí! Rozhodli jsme se závěrečnou evaluaci projektu pojmout tak trochu jinak, aby lépe odpovídala je ho charakteru a smyslu. Chtěli jsme se podělit s ostatními o plody naší společné práce, inspirovat je k posilování neziskových organizací, zejména sociálních služeb, a podělit se s nimi o témata, která se nám zdají důležitá. Dne vzdělávání se zúčastnilo téměř 50 účastníků z různých organizací v 9 kurzech. Kromě profesionálních lektorů Petra Eisnera a Jiřího Vlčka se témat ujali s odvahou pracovníci naší Charity.

Na závěr se uskutečnila evaluace a představení projektu ACF a naface OSF. Jsme nesmírně vděční donorům z ACF za to, že nám umožnili uskutečnit tak krásný, smysluplný a obohacující projekt. 24 měsíců intenzivní práce se skvělými odborníky! Je neskutečné, kolik jsme toho mohli a stihli udělat, jakou organizací a jakými lidmi a profesionály jsme se díky vzdělávání, metodickému vedení a podpoře stali. Díky všem, kteří dnešní Den vzdělávání prožili s námi. Věříme, že se vám líbil a inspiroval vás. A obrovský dík těm, kteří jste nám v průběhu 3 kalendářních let pomáhali Vyfičet!:

TUDYTAM - vzdělávání, @Petr Machálek, Petr Eisner, Jiří Vlček, SKOK do života, Kateřina Drábková Bíbusová, Jitka Jirsová, Soňa Staňková, @Hana Vosmíková, Roman Kunc, Ondřej Sezima, Mousou, Miroslava Krajčírová, Michal Šalplachta

Poděkování za zapůjčení prostor patří Středisko Kulturních Služeb Města Svitavy a Městská knihovna ve Svitavách

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.