Empowerment v Charitě Svitavy
15. dubna 2021 Tiskové zprávy

Empowerment v Charitě Svitavy

Na konci měsíce března 2021 ukončil manažerský tým Charity Svitavy koučovací výcvik zaměřený na empowerment, který proběhl díky projektu Posílená charita – Vyfič ze zajetých kolejí. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund ČR, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Pět měsíců se pracovníci scházeli s lektorkou a metodickou garantkou výcviku Soňou Staňkovou, zakladatelkou Empowerment Institut. Z důvodu epidemiologické situace proběhla všechna setkání on-line, to však v žádném ohledu nebránilo tomu, aby výcvik byl naučný, interaktivní, obohacující i stmelující.

Výcvik podpořil pracovníky jak v osobní, tak v pracovní rovině. Vedoucí pracovníci nalezli cestu v objevování svého autentického leadershipu, kdy mohou empowerment (zmocňující) princip uplatňovat v komunikaci a spolupráci se svými podřízenými a kolegy. Zároveň lze uplatnit tento způsob myšlení jako zdroj pro rozvíjení vlastního potenciálu.

Empowerment přístup je velmi dobře uplatnitelný zejména ve vztahu ke klientům služeb Charity Svitavy. Pracovníci mohou ještě více klienty podporovat a zmocňovat, předávat jim odpovědnost v rámci jejich kompetencí a podpořit je v objevování vlastní síly. Pracovníci se naučili efektivně klást takové otázky, na které si klient bude umět nalézt sám odpověď a tím si zvědomit skutečnost, že dokáže žít svůj vlastní život a zodpovídat za něj.

Věříme, že se empowermentní přístup stane součástí firemní komunikace i kultury Charity Svitavy. Jdeme do toho s odvahou! A s naším zkušenějším partnerem v projektu SKOK do života. ❤

ACF_slogan_2