19. dubna 2021 Tiskové zprávy

Pečovatelská služba na to jde od lesa #Sodvahou

Kdo trochu sleduje práci naší Charity ten ví, že pečovatelská služba prošla velkou proměnou! V lednu 2021 převzala celou kapacitu původní městské pečovatelské služby včetně péče v Domově s pečovatelskou službou. A za tím se skrývalo velké množství příprav a jednání, ale také sociální a metodické práce. Abychom službu převzali hladce a bez problémů, zkrátka aby se našich klientů dotkla změna co nejméně, rozhodli jsme se díky projektu Posílená Charita -  Vyfič ze zajetých kolejí! věnovat se  také metodickým přípravám a konzultacím.

Naše dokumentace k poskytování služby prošly metodickým auditem, v němž jsme se spolu s konzultanty zaměřili na zkvalitňování péče, na práci se zaměstnanci, na možnosti účinné podpory a pomoci klientům. Rozšíření služby a specifika poskytování služeb v DPS jsme konzultovali se zkušenými službami v rámci metodických workshopů. Ty jsme zaměřili na prevenci rizik a možných ohrožení, na to, kde jiné služby udělaly chybu a cesty, jak tomu předejít. Díky usilovné práci se pak podařilo převzít od 1. ledna nové klienty naprosto pokojně a utišit jejich obavy.

Metodická práce není vidět a mnohdy je považována za nutné zlo, když se ale uchopí za správný konec, může poskytnout pracovníkům i klientům bezpečné břehy a oporu. V rámci projektu se také uskutečnila supervize týmu, kde mohli také pracovníci vzájemně sdílet své obavy, podněty, nápady či připomínky, aby se i oni cítili v nové situace komfortně a i nadále byla zajištěna kvalita poskytované péče.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Projekt je financován z Fondů EHP a Norska.

ACF_slogan_2