Vyjeli jsme do Neratova
27. října 2021 Tiskové zprávy

Vyjeli jsme do Neratova

„Správná pečovatelka musí umět pečovat především sama o sebe!“ Vyjeli jsme do Neratova #Sodvahou

 
Slunečný říjnový pátek se celý tým naší Charity vypravil do tajemných Orlických hor, kde na nás čekala vedoucí chráněného bydlení a chráněných pracovišť Sdružení Neratov Klára Kadlecová. Představila nám zajímavý koncept jejich práce, maximálně zmocňující přístup, který vede k samostatnosti a zodpovědnosti lidí s postižením. V Neratově nejsou klienty, ale pracovníky. Každý, kdo žije v chráněném bydlení, má zároveň i pracovní smlouvu a pracuje v některé části jejich sociálního podniku. Např. v jídelně, prádelně, ubytování, montovně, zahradnictví… Práce přináší závazek a zodpovědnost, ale i naplnění a mzdu! Neratovští obyvatelé tak mohou „žít svůj samostatný běžný život“ jako lidé bez hendikepu. Vidět takto fungující organizaci bylo velmi inspirující a jak bychom řekli u nás v Charitě: Tam frčí empowerment!
 
V Neratovském kostele i na procházce podzimní přírodou jsme čerpali energii. Potřebovali jsme ji také ke dvoudennímu školení Zvládání obtížných situací v kontextu sociální práce a způsoby SEBEPÉČE. Lektor Roman Kunc byl příjemný a obsah školení nesmírně přínosný. Vždyť s těžkými situacemi se v naší charitní práci setkáváme velmi často a sebepéči naopak mnohdy kvůli péči o druhé odkládáme. Zkusili jsme si pracovat s emocemi, stresem, přetížením, poznali uvolňovací a motivační techniky. Kompetence dobré nejen do práce, ale i pro soukromý život. Hodně jsme v Neratově získali. A to nejen díky skvělému školení, ale také díky možnosti být spolu i mimo pracovní povinnosti. A bylo to krásné. Díky za to, že máme v Charitě tak úžasný tým. Na noční společné zpívání pod hvězdami potmě v kostele, ani na večerní posezení, jen tak nezapomeneme ????.
 
Velký dík za vzdělávání patří našim donorům. Projekt Posílená Charita – vyfič ze zajetých kolejí podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Projekt je financován z Fondů EHP a Norska.
 
Potřebujete li některou z našich Charitních služeb, neváhejte nás kontaktovat. Máme právě opečovaný tým ????. Více informací o službách naleznete zde: https://svitavy.charita.cz/nase-sluzby/