Postní almužna je sbírka, která pomáhá lidem v nouzi
21. února 2020 Postní almužna 2020

Postní almužna je sbírka, která pomáhá lidem v nouzi

!!! Důležité upozornění: Pokladničky postní almužny se, vzhledem k okolnostem souvisejícím s nouzovým stavem, přinesou až na první veřejnou bohoslužbu. Za první veřejnou bohoslužbu se považuje první veřejná nedělní Mše sv.

Pomoci lidem v nouzi, vcítit se do jejich nelehké situace, ale také jim aktivně pomoci tím, že si sám vědomě něco odřeknu, v něčem se omezím. To je skrytý smysl malé charitní sbírky, které se říká Postní almužna.Lidé věřící, i ti „jinak věřící“ si v předvelikonoční postní době odříkají něco ze svého pohodlí, aby pomohli chudým a nemocným, a to, co ušetří, vhazují do postních krabiček. Tyto tzv. „postničky“ mohou obdržet o Popeleční středě 26. února v kostelích. Případně si pro ně mohou přijít do Charity Svitavy. Sbírka pro svitavskou Charitu probíhá na celém území její působnosti. Charita použije vybrané peníze ve spolupráci s farností. „Postničky“ lidé vrátí zpět do kostelů nebo farností o Květné neděli 5. dubna.

Loni lidé dobré vůle na Svitavsku nastřádali do kasiček 21 808 Kč. Tyto peníze byly použity na zakoupení dvou nových vysoušečů do Střediska humanitární pomoci. Charita Svitavy půjčuje vysoušeče bezplatně veřejnosti v případě krizových situací (povodně, vytopení domácnosti atd.). Dále byly za vybrané peníze nakoupeny paštiky pro lidi bez domova, kteří často zvoní u dveří Charity, nebo sousední fary a žádají něco k jídlu.

Postní almužna není, dle prezidenta Arcidiecézní charity Olomouc a duchovního, Bohumíra Vitáska, v pravém slova smyslu sbírka. „Jde o způsob duchovní formace života věřících. V postní době, ve které více než jindy vnímáme Kristovo utrpení z lásky k nám, chceme více vnímat ty, kteří také trpí a mají méně peněz a možností pro svůj život než my. Chceme se přiblížit Kristu i jim tím, že si odřekneme něco, co nepotřebujeme nutně k životu (sladkosti, alkohol apod.) a odpovídající obnos dáme do postní kasičky. Podělíme se o dary, které od Boha dostáváme, s těmi, kteří jich mají méně.“