Beseda se Zbigniewem Czendlikem
17. dubna 2013 Akce pro veřejnost

Beseda se Zbigniewem Czendlikem

V pondělí 15. dubna 2013 navštívil Svitavy Zbigniew Czendlik, římskokatolický kněz působící v Lanškrouně. Do Svitav přijel na základě pozvání Charity Svitavy, která pravidelně pořádá kulturní akce pro veřejnost. Na besedu se Zbigniewem Czendlikem přišlo hodně posluchačů, těch, kteří ho znají a mají rádi, i těch, které do sálu Ottendorferova domu přitáhla zvědavost.

Téměř plný sál viděl před sebou energického muže, který se v necelých třiceti letech přestěhoval do cizí země a musel se vyrovnat s  jazykovou bariérou. Večer byl rozdělen na dvě části. Nejprve hovořil host večera sám, v druhé části byl prostor na dotazy.

V úvodu mluvil o svém životě, přiblížil také okolnosti svého rozhodnutí stát se knězem.

Během večera zaznělo hodně témat, přednášející posluchače udržoval v pozornosti občasnými vtipy. V rozhovoru s posluchači zaznělo plno podnětných myšlenek. Z nich vypichuji některé:    

  • V reakci na poznámku, že byl na titulní straně bulvárního deníku, Zbigniew Czendlik odpověděl, že bulvár znamená ve francouzštině ulice a on je farářem ulice. Chce oslovovat tím, že chce vyjít mezi lidi a neuzavírat se na faru či do kostela.
  • Na negativní informace v médiích zaměřené vůči církvím doporučil lék – nečekat na to, že média osloví neziskové organizace či církve sami, ale naopak být iniciátorem a nabízet médiím pozitivní články. Novináři si informace ověří a následně vytisknout. Je to určitý návod k tomu, jak dát těmto organizacím a církvím pozitivní tvář. Čím více bude takových pozitivních článků, tím lépe.
  • Nevraživost vůči církvím si vysvětluje tím, že před lety padl komunismus, a proto lidé nemají proti komu bojovat. Proto si lidé našli církve, proti kterým se vymezují.
  • Na papeži Františkovi se mu líbí to, že po zvolení papežem namísto liturgického pozdravu zvolil prosté dobrý večer a dobrou noc.
  • Víra není soukromá věc, ale intimní. Podnětné věci vznikají v klidu a v intimitě.
  • Křesťanství je „zavedená firma“ s působností téměř dva tisíce let.

Rozloučil se s myšlenkou, že člověk by měl žít tak, aby mu Bůh věřil. A popřál všem, aby vše, co dělají, dělali rádi.

Bc. David Šmída