Postní almužna

26. dubna 2022 Postní almužna

Postní almužna VÝSLEDKY

Děkujeme všem, co se zapojili do sbírky POSTNÍ ALMUŽNY. I když bylo příležitostí darovat mnoho, výsledek nás příjemně překvapil! Děkujeme! Výtěžek použijeme na přímou sociální pomoc potřebným lidem ze Svitavska.

1. března 2019 Postní almužna

Postní almužna: příležitost být soucitný a myslet na druhé duchovně i hmatatelně

Půst je slovo, jehož obsah je zdánlivě úplně jasný. Přemýšleli jste jistě mnohokrát, co je to půst, proč půst, a co já s tím.

POSTNÍ ALMUŽNA 2018
1. března 2018 Postní almužna

POSTNÍ ALMUŽNA 2018

Období mezi Popeleční středou a Květnou nedělí je součástí velikonočního půstu. Jako takové nám dává příležitost k zamyšlení, příležitost k tomu, abychom se zabývali alespoň v této době věcmi, které nás přesahují.

Ohlédnutí za Postní almužnou
25. dubna 2017 Postní almužna

Ohlédnutí za Postní almužnou

Charita Svitavy děkuje všem, kteří se rozhodli proměnit své odříkání během půstu před Velikonocemi na finanční obnos a vložit jej dokasičky. Almužna neboli milodar je dar věnovaný potřebnému, od něhož za to není očekávána žádná protislužba. Slovo pochází z řeckého eleemosyne, soucit, milosrdenství, slitování. Pro křesťany je almužna projevem milosrdenství a křesťanské lásky. Proto je také součástí půstu. Půst dává člověku příležitost zastavit a rozhlédnout se kolem sebe a přemýšlet nad jinými věcmi, nad věcmi, na které v běžném životě nemíváme čas.

Postní almužna 2017
17. února 2017 Postní almužna

Postní almužna 2017

První jarní měsíc je za rohem a s ním i Popeleční středa, která letos připadá na 1. 3. Touto středou začíná 40ti denní půst před Velikonocemi.

Výsledky postní almužny 2016
8. dubna 2016 Postní almužna

Výsledky postní almužny 2016

Květnou nedělí skončila postní doba a také tradiční sbírka nazývaná Postní almužna. Proměnit půst v pomoc těm, kteří ji potřebují, bude Charita Svitavy moci uskutečnit po dohodě s kněžími a podle podnětů z farností. Letošní výsledky postní almužny uvádíme níže.

Postní almužna 2016
9. února 2016 Postní almužna

Postní almužna 2016

Postní almužna je celorepubliková církevní sbírka, která provází postní období před Velikonocemi. Začíná Popeleční středou a trvá 40 dní. Během této doby se lidé zamýšlí sami nad sebou a tím, co je v životě důležité. Je to možnost sdílet s někým čas, radost, bolest nebo zájem. Výtěžek sbírky je určen na charitativní účely. Konkrétní účel se stanoví po dohodě Charity a farnosti.

Výsledky postní almužny 2015
15. dubna 2015 Postní almužna

Výsledky postní almužny 2015

Postní almužna je církevní sbírka, která probíhá po celou postní dobu před Velikonocemi. Kasičky si věřící vyzvedávají na Popeleční středu v kostelích a vrací je na Květnou neděli. Sbírka je vlastně vyjádřením a naplněním jednoho aspektu půstu.

Postní almužna 2015
23. února 2015 Postní almužna

Postní almužna 2015

Postní almužna je celorepubliková církevní sbírka, při níž se věřící vrací ke starobylému zvyku – almužně. Letošní ročník Postní almužny byl zahájen na Popeleční středu 18. 2. 2015, kdy si mohli farníci domů odnést schránku, kterou si doma složí, tzv. postničku.

Postní almužna 2014 na Svitavsku
5. března 2014 Postní almužna

Postní almužna 2014 na Svitavsku

Letošní ročník Postní almužny na Svitavsku bude zahájen na Popeleční středu 5. 3. 2014. Odříkáním požitků (laskominy, kultura apod.) během půstu můžeme proměnit cokoli ve finanční obnos, který pak věnujeme potřebným.