Výsledek postní almužny 2013

Letošní ročník Postní almužny na Svitavsku byl zahájen na Popeleční středu 13. 2. 2013.

Při mši svaté byli přítomní vybídnuti k podpoře Postní almužny, k vyjádření půstu i skutkem milosrdenství. Po mši si věřící rozebrali papírové skládanky kasičky, postničky. Lidé tak mohli to, co si odřekli během postu, věnovat formou financí na pomoc potřebným. Spojili tak almužnu a půst. Svatý Petr Chrysolog to vyjádřil slovy: „Kdo se modlí ať se postí, kdo se postí, ať je milosrdný.“ Mnohokrát citovaná věta nejlépe vystihuje obsah postní doby.“

Květná neděle, kterou vždy Postní almužna končí, připadla na 24. 3. 2013. Do všech kostelů na Svitavsku přinesli věřící své postničky. Letošní výnos Postní almužny na Svitavsku bude využit na pomoc lidem bez domova, rodinám v sociální nouzi a na pomoc křesťanům v Pákistánu.

Miriam Holubcová, pastorační pracovník Charity Svitavy