Vysoušeče opět pomáhaly

Vysoušeče opět pomáhaly

V úterý 9. dubna 2013 pracovníky svitavské Charity oslovila ředitelka Mateřské školy na Větrné ulici č. 11 s prosbou o pomoc. V jednom z pavilonů Mateřské školky praskl vodovodní kohoutek a přízemí pavilonu zaplavila voda. Shodou okolností se to stalo v témže pavilonu, který byl vytopen v říjnu loňského roku a který byl mezitím opraven.

Proto Charita Svitavy půjčila mateřské škole zastoupené ředitelkou paní Danou Brusenbauchovou čtyři vysoušeče k likvidaci vzniklých škod. Vysoušeče mají za úkol urychlit vysoušení prostor a včasné opravení vzniklých škod, aby děti mohly užívat prostory školky v neomezeném rozsahu.
Jeden pracovník Charity Svitavy zdokumentoval současný stav místností.


Vysoušeče jsou ve svitavské Charitě k dispozici bezplatně lidem a organizacím, kterým se stala nečekaná havárie nebo byli stiženi např. povodní, přívalovými dešti apod. V loňském roce Charita Svitavy zapůjčila vysoušeče pobočce Mateřské školy Lány v Purkyňově ulici, Mateřské škole na Větrné ulici a několika domácnostem na Svitavsku.

David Šmída