Kontakty

Světlanka - centrum denních služeb

Tel.: 731 646 945
Jungmannova 1558/6, Svitavy, 568 02
Vedoucí služby: Mgr. Eva Šolcová - vedoucí CDS
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby: NE

Světlanka - centrum denních služeb je určena lidem starším 19 let se zdravotním postižením nebo s jiným chronickým onemocněním a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Umožňujeme našim klientům smysluplně a aktivně strávit část dne mimo svou domácnost a tím také dát  prostor pečující rodině k odpočinku a plnění vlastních povinností. Ogranizačně je služba rozdělena do dvou skupin a pracovních týmů - senioři a osoby se zdravotním postižením. Pro klienty CDS je zajištěno stravování (v rozsahu oběda, dopolední a odpolední svačiny). Dále poskytujeme dopravu do zařízení a zpět.
 

Provozní doba na ulici Jungmannova

v pracovní dny od 7.00 do 16.00 hod.

Provoz na ulici Polní

PO 9:00 - 11:30, ÚT - PÁ 7:30 - 11:30 hod.

Úřední hodiny

pondělí od 8.00 do 15.00 hod.

Více informací o službě


Články

Fotogalerie

Virtuální prohlídka budovy Světlanka

Světlankovský časopis

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Zdenka Juklová - sociální pracovník
Miriam Holubcová, DiS. - pastorační asistent
Mgr. Eva Šolcová - vedoucí CDS