Tiskové zprávy

Charita Svitavy se s odvahou rozhodla „vyfičet ze zajetých kolejí“  #Sodvahou
15. října 2021 Tiskové zprávy

Charita Svitavy se s odvahou rozhodla „vyfičet ze zajetých kolejí“ #Sodvahou

Po roce práce jsou vidět výsledky!

28. května 2021 Tiskové zprávy

Empowerment – co to vlastně je? #Sodvahoou

V poslední době se z naší Charity stále hlasitěji ozývá jedno slovo EMPOWERMENT! Co to ale vlastně je a proč ho tak moc chceme? Jednoduché vysvětlení podává pan Petr Eisner, který se stal v našem projektu metodickým konzultantem i školitelem právě pro oblast empowermentu a také sexuality osob s mentálním postižením.  My v Charitě Svitavy chceme empowermentně pracovat nejen v kontextu práce s lidmi s postižením a se seniory, ale empowermentem chceme prostoupit naše jednání k sobě navzájem i k našemu okolí.  Půjčujeme si tedy článek pana Eisnera, snad pro Vás po jeho přečtení empowerment už nebude cizí…

19. dubna 2021 Tiskové zprávy

Pečovatelská služba na to jde od lesa #Sodvahou

Kdo trochu sleduje práci naší Charity ten ví, že pečovatelská služba prošla velkou proměnou! V lednu 2021 převzala celou kapacitu původní městské pečovatelské služby včetně péče v Domově s pečovatelskou službou. A za tím se skrývalo velké množství příprav a jednání, ale také sociální a metodické práce. Abychom službu převzali hladce a bez problémů, zkrátka aby se našich klientů dotkla změna co nejméně, rozhodli jsme se díky projektu Posílená Charita -  Vyfič ze zajetých kolejí! věnovat se  také metodickým přípravám a konzultacím.